Vanmorgen ging ik voor in de Grote of Barbara Kerk te Culemborg (foto). Ruim tien jaar geleden was ik daar leervicaris (predikant-in-opleiding) bij ds. Henri Veldhuis, die onlangs overleed. We lazen vanmorgen o.a. Lucas 3:1-6. Hieronder de preek die ik naar aanleiding van dat gedeelte hield. Lees verder

Advertenties

Kijken in de ziel

In het kader van het zomerthema ‘Onze favoriete gelijkenissen preekte ik over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lukas 10:25-37).

Tijdens het Bijbeluurtje anderhalve week geleden kwam het programma Kijken in de zielter sprake. Het wordt uitgezonden op maandagavond, maar je kunt het, net als ik ook, online terugkijken bij de NPO. Kijken in de ziel is een interviewprogramma waar Coen Verbraak een aantal mensen uit een bepaalde beroepsgroep interviewt. Er kwamen al rechters voorbij en militairen. Dit seizoen interviewt Verbraak religieuze leiders. Twee rabbijnen, een orthodoxe en een liberale, twee imams, een hindoeïstische pandit, twee boeddhistische leraars, een bisschop, een zuster en drie dominees, een bevindelijke, een vrijzinnige en een baptistendominee. Lees verder

Zijn wil is wet

 

Onderstaande preek hield ik vandaag in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen werd Exodus 20:1-17, Romeinen 7:14-25 en Johannes 2:13-22.

‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.’ ‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ Meestal slaan we de lezing uit de nieuwtestamentische brieven over. Maar vandaag niet. Vandaag hebben we die lezing nodig. Lees verder

De grijze massa?

Tekst van de preek op zondag 5 november, de zondag na Allerheiligen. In de Dorpskerk hebben we op deze zondag hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen herdacht. Gelezen werden Daniël 12:1-3, Openbaring 7:2-12 en Matteüs 5:1-12a.

Daar zitten we dan. Ieder van ons met zijn eigen gedachten. Nu we zijn samengekomen om onze doden te gedenken worden we teruggeworpen op onszelf. We keren naar binnen en hebben zo onze eigen gedachten. Een goede herinnering, een pijnlijk misverstand, een moment van bevreemding, een intense gebeurtenis. En waarschijnlijk een vreemde mengeling van dat alles. Lees verder

Hieronder de preek die ik gistermorgen hield in de Barendrechtse Dorpskerk. Gelezen werden Openbaring 19:6-16, Jacobus 1:22-27 en Johannes 16:23b-30. Ik gaf ook nog een korte toelichting op deze lezingen. Die staat onder de tekst van de preek.

‘Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven.’ Daar zijn nogal wat vragen bij te stellen. Er zijn toch overduidelijk gebeden die niet verhoord zijn? Hoe zit het daarmee dan? Had de bidder te weinig geloof? En hoe zit het eigenlijk met het gebedsleven van de gemiddelde christen in de 21e eeuw? Verwachten wij nog wel iets van het gebed? Of zijn we zo “realistisch” geworden dat we eerder gek zouden opkijken als ons gebed op een dag wél werd verhoord? En wat is bidden eigenlijk? Lees verder