Categorieën
Preek

Goed nieuws

Deze preek hield ik op Eerste Kerstdagen 2020. Het thema was hetzelfde als het Advents- en Kerstproject van onze kindernevendienst: ‘Goed nieuws’. We lazen natuurlijk Lucas 2:1-20.

Categorieën
Preek

Waarom Bethlehem?

Met de kinderen zongen we tijdens de Adventstijd Lied 506 ‘Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem’. We deden dit omdat Micha centraal stond in het Adventsproject en Micha profeteerde: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal […]

Categorieën
Preek

Geef licht!

Het thema van onze Kerstnachtdienst is ‘Geef licht!’ We lazen onder andere uit Genesis 1, Jesaja 9, Lucas 2, Matteüs 2 en Johannes 1. De liturgie vind je hier. De preek staat hieronder. Het thema dat de Protestantse Kerk deze Advents- en Kersttijd gebruikt, is Geef licht! Met een uitroepteken. Dat uitroepteken maakt dit thema tot […]

Categorieën
Palestina-Israël Preek

Keizer Augustus

Deze preek hield ik in de Kerstnachtdienst op 24 december 2017 in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Titus 2:11-14 en natuurlijk Lucas 2:1-20. ‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Trump, dat geheel Jeruzalem erkend moest worden als hoofdstad van het rijk. Deze erkenning vond plaats toen […]

Categorieën
Preek

Weet u heel zeker dat u Kerst wilt vieren?

Onderstaande preek hield ik op de vierde zondag in Advent in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Jesaja 62:8-63:4. Weet u heel zeker dat u Kerst wilt vieren? We kunnen nu nog beslissen dat we het niet doen. Dat we dit jaar geen Kerst vieren. Het is laat, dat geef ik toe, maar het […]