“Godenzonen”

Afgelopen zondag lazen we tijdens de dienst in de Bethelkerk te Barendrecht Genesis 6:1-4 en Johannes 10:11-16. Ik hield daarbij onderstaande preek.

Het is een vreemd stukje, dat begin van Genesis 6. ‘De zonen van de goden.’ Het staat er echt. De zonen van de goden. Dan denk je dat je wel ongeveer weet wat er in de eerste hoofdstukken van de Bijbel staat. Lees verder

Advertenties

Kain (en Abel)

In de Dorpskerk van Barendrecht lezen we tijdens de kerkdiensten van Pasen tot Pinksteren uit Genesis 1-11. Daarom voor zondag 15 april een preek over Kain (en Abel). Gelezen werd Genesis 4:1-16 en Johannes 21:15-24.

Ik heb altijd gedacht dat Genesis 4 gaat over Kain en Abel. De twee zonen van Adam en Eva die model staan voor twee manieren van mens-zijn. Kain staat model voor de op zichzelf gerichte mens: het offer dat hij brengt is plichtmatig, hij slaat God waarschuwing in de wind, hij doodt zijn broer en zegt dat: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Ja, dan ben je ver heen. Lees verder