Categorieën
Preek

Zoon van David

Vandaag ging ik voor in Carnisse Haven. Het Adventsproject daar was gebaseerd op de stamboom van Jezus zoals die in Matteüs 1 wordt geschetst. Deze zondag was David aan de beurt. Misschien wel de belangrijkste voorvader van Jezus. We lazen 2 Samuël 7.

David speelt een cruciale rol in het geslachtsregister van Jezus waarmee de evangelist Matteüs zijn evangelie opent. David wordt niet alleen op een-derde van het register genoemd als zoon van Isaï en vader van Salomo. Nee, meteen aan het begin wordt hij al genoemd. Na de naam Jezus Christus is David de tweede naam die klinkt in het Matteüsevangelie. ‘Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.’ (Matteüs 1:1)