In onze plaats

Deze preek hield ik vanmorgen in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen werd o.a. Marcus 1:40-45.

Het begint zo mooi. De melaatse en Jezus ontmoeten elkaar. Het is bijna een dans hoe die twee tot elkaar naderen. De een doet een stap, de ander twee stappen, dan weer is er huiver, even terug, maar je ziet het meteen: die twee, dat wordt wat. En ja, dan staan ze oog in oog. Lees verder

Advertenties

Geinig detail?!

Deze preek hield ik in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 1:29-39.

Het is met Jezus in Kafarnaüm – om met de woorden van collega Romkes te spreken – ‘onze dienst hier is ten einde, onze dienst in de wereld is al begonnen’. Jezus is de synagoge nog niet uit, of Hij gaat een huis binnen. Op de koffie bij twee van zijn leerlingen, de ex-vissers en broers Simon en Andreas. Na het hoge woord van God voor mensen, is er net als bij ons de behoefte aan smalltalk, praatje pot. Het een hoort bij het ander. Kerk en wereld lopen zo in elkaar over. Lees verder

Daar staan we dan…

Deze preek hield ik in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 1:1-14

Het is stil in de straten van Jeruzalem. Stoffig en verlaten ligt de stad erbij. De wind speelt met een oude krant. De huizen zijn leeg, de vuile vaat staat nog op de tafel, en waar het vuur brandde ligt alleen een hoopje as. Er is hier niemand. Het voelt even onwerkelijk als naargeestig. En niet alleen Jeruzalem is uitgestorven. Ook buiten de stad is niemand. Niemand op de wegen, niemand in de dorpen. Waar is iedereen? Lees verder

Ontkennen of klagen

Dit is de preek die ik op Oudjaarsdag hield in de Dorpskerk te Barendrecht.

Toen ik afgelopen week nadacht over deze dienst zocht ik eerst maar eens een paar dingen op om in de stemming te komen. Wat waren de trending zoekopdachten bij Google? 1. Anne Faber 2. Stemwijzer 3. Patricia Paay 4. Abdelhak Nouri 5. Staatsloterij Oudejaarstrekking. Vijf zoekopdrachten waarmee de tragiek, de verwarring en de platheid van weer een jaar zijn geschetst. Lees verder

Keizer Augustus

Deze preek hield ik in de Kerstnachtdienst op 24 december 2017 in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Titus 2:11-14 en natuurlijk Lucas 2:1-20.

‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Trump, dat geheel Jeruzalem erkend moest worden als hoofdstad van het rijk. Deze erkenning vond plaats toen Netanyahu het bewind over Israël voerde…’ Lees verder

Weet u heel zeker dat u Kerst wilt vieren?

Onderstaande preek hield ik op de vierde zondag in Advent in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Jesaja 62:8-63:4.

Weet u heel zeker dat u Kerst wilt vieren? We kunnen nu nog beslissen dat we het niet doen. Dat we dit jaar geen Kerst vieren. Het is laat, dat geef ik toe, maar het kan nog. Geen Kerst. We kunnen gewoon besluiten om het niet te doen. Dat het morgen gewoon maandag is. Lees verder

Wie spreekt het verlossende woord?

Hieronder vindt u de tekst van de preek die ik op 3 december (eerste Advent) hield in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was Jesaja 40:1-11. Deze Schriftlezing werd door verschillende stemmen voorgelezen om tot uitdrukking te laten komen dat er verschillende personen/groepen aan het woord zijn in dit eerste hoofdstuk van het tweede deel van Jesaja.

Als je wilt begrijpen wat er bedoeld wordt, dan is het niet alleen belangrijk om te weten wat er gezegd wordt, maar ook wie het zegt. Wie is er nu eigenlijk aan het woord in Jesaja 40? we horen wel allerlei bekende Bijbelteksten, maar het is nog niet zo makkelijk om de rode draad te ontdekken. Lees verder