Kain (en Abel)

In de Dorpskerk van Barendrecht lezen we tijdens de kerkdiensten van Pasen tot Pinksteren uit Genesis 1-11. Daarom voor zondag 15 april een preek over Kain (en Abel). Gelezen werd Genesis 4:1-16 en Johannes 21:15-24.

Ik heb altijd gedacht dat Genesis 4 gaat over Kain en Abel. De twee zonen van Adam en Eva die model staan voor twee manieren van mens-zijn. Kain staat model voor de op zichzelf gerichte mens: het offer dat hij brengt is plichtmatig, hij slaat God waarschuwing in de wind, hij doodt zijn broer en zegt dat: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Ja, dan ben je ver heen. Lees verder

Advertenties

Angst klopte op de deur…

Onderstaande preek hield ik op 8 april in mijn vorige gemeente, Alkmaar-Noord. Gelezen werd Genesis 3. De rest van de liturgie is te vinden op de zondagsbrief.

‘Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.’ Zo eindigt een preek van Martin Luther King die afgelopen week in Trouw stond. ‘Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.’ De preek van King gaat over angst en over hoe je angst kunt overwinnen. Lees verder

Zijn wil is wet

 

Onderstaande preek hield ik vandaag in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen werd Exodus 20:1-17, Romeinen 7:14-25 en Johannes 2:13-22.

‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.’ ‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ Meestal slaan we de lezing uit de nieuwtestamentische brieven over. Maar vandaag niet. Vandaag hebben we die lezing nodig. Lees verder

Vasten

Voor ons kerkblad Klankbord schreef ik een overdenking voor de Veertigdagentijd onder de titel ‘Vasten’.

Ik ben een relatieve nieuwkomer als het om vasten gaat. Als ik even terugdenk, dan is dit pas de tiende vastentijd voor mij. Ik kom uit een traditie waar je wel lijdenszondagen had, maar geen Veertigdagentijd, geen tijd van vasten in de tijd voor Pasen. Vasten was iets rooms, en was dus bij voorbaat verdacht. Lees verder