Het is zo stil in mij

Deze preek hield ik op de tweede zondag in de Veertigdagentijd (25 februari) in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 9:2-10.

‘Hij is zo stil.’ Toen ik afgelopen week tijdens het Bijbeluurtje voor senioren de Evangelielezing die wij zojuist gehoord hebben besprak en ik vroeg of er iets was wat de deelnemers opviel, zei één van hen: ‘Jezus, Hij is zo stil.’ Lees verder

Advertenties

Vasten

Voor ons kerkblad Klankbord schreef ik een overdenking voor de Veertigdagentijd onder de titel ‘Vasten’.

Ik ben een relatieve nieuwkomer als het om vasten gaat. Als ik even terugdenk, dan is dit pas de tiende vastentijd voor mij. Ik kom uit een traditie waar je wel lijdenszondagen had, maar geen Veertigdagentijd, geen tijd van vasten in de tijd voor Pasen. Vasten was iets rooms, en was dus bij voorbaat verdacht. Lees verder

Geinig detail?!

Deze preek hield ik in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 1:29-39.

Het is met Jezus in Kafarnaüm – om met de woorden van collega Romkes te spreken – ‘onze dienst hier is ten einde, onze dienst in de wereld is al begonnen’. Jezus is de synagoge nog niet uit, of Hij gaat een huis binnen. Op de koffie bij twee van zijn leerlingen, de ex-vissers en broers Simon en Andreas. Na het hoge woord van God voor mensen, is er net als bij ons de behoefte aan smalltalk, praatje pot. Het een hoort bij het ander. Kerk en wereld lopen zo in elkaar over. Lees verder

Daar staan we dan…

Deze preek hield ik in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 1:1-14

Het is stil in de straten van Jeruzalem. Stoffig en verlaten ligt de stad erbij. De wind speelt met een oude krant. De huizen zijn leeg, de vuile vaat staat nog op de tafel, en waar het vuur brandde ligt alleen een hoopje as. Er is hier niemand. Het voelt even onwerkelijk als naargeestig. En niet alleen Jeruzalem is uitgestorven. Ook buiten de stad is niemand. Niemand op de wegen, niemand in de dorpen. Waar is iedereen? Lees verder

Ontkennen of klagen

Dit is de preek die ik op Oudjaarsdag hield in de Dorpskerk te Barendrecht.

Toen ik afgelopen week nadacht over deze dienst zocht ik eerst maar eens een paar dingen op om in de stemming te komen. Wat waren de trending zoekopdachten bij Google? 1. Anne Faber 2. Stemwijzer 3. Patricia Paay 4. Abdelhak Nouri 5. Staatsloterij Oudejaarstrekking. Vijf zoekopdrachten waarmee de tragiek, de verwarring en de platheid van weer een jaar zijn geschetst. Lees verder

Keizer Augustus

Deze preek hield ik in de Kerstnachtdienst op 24 december 2017 in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Titus 2:11-14 en natuurlijk Lucas 2:1-20.

‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Trump, dat geheel Jeruzalem erkend moest worden als hoofdstad van het rijk. Deze erkenning vond plaats toen Netanyahu het bewind over Israël voerde…’ Lees verder