Categorieën
Preek

Ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen…

Vandaag preekte ik in mijn eerste gemeente, Alkmaar-Noord. We lazen de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Lucas 18:9-14). Een overbekende gelijkenis, maar ik had er nog nooit over gepreekt. Zoals altijd bleek er toch nog wel iets verrassends in te zitten.

Deze preek begint bij het gebed van de farizeeër. ‘God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.’

Categorieën
Preek

David (deel 5, slot)

Vandaag preekte ik voor de vijfde en voorlopig laatste keer over David. In de preek maak ik de balans op van onze rondgang door de verhalen over Israëls beroemdste koning. We lazen 2 Samuël 5:1-16 en Lucas 7:18-23. In beide lezingen komen we over lammen en blinden tegen.

Ten eerste, David valt me niet mee. Ik zeg het voorzichtig. Wat een grootspraak was dat voor het gevecht met Goliath. En de manier waarop hij de liefde van Michal een leven lang onbeantwoord laat, het is toch ronduit pijnlijk. We hoorden David ook glashard liegen tegen hogepriester Achimelech om maar die broden uit de tempel te krijgen.

Categorieën
Preek

David (deel 4)

Vandaag hield ik een vertelpreek (Schriftlezing en uitleg in één) over 2 Samuël 1. We lazen ook 1 Korintiërs 13.

Categorieën
Theologie

Afsluiting Karl Barthjaar 2018-2019

Ik was vandaag bij de afsluiting van het Karl Barthjaar 2018-2019. Deze vond plaats aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam met een studiedag over Barths theologische visie op religie.

Barth leest de Bijbel als een boek dat uiterst kritisch is op alle menselijke pogingen om God te kennen en te dienen en dus op religie. Zijn favoriete Bijbeltekst in dit verband is Prediker 5:1: ‘Want God is in de hemel en jij bent op aarde, dus moet je spaarzaam met je woorden zijn.’ Met religie bedoelt Barth onze godsdienstigheid en hij denkt dan in de eerste plaats aan het christendom.

Categorieën
Preek

David (deel 3)

Vandaag opnieuw gepreekt over David. Nu stond 1 Samuël 21:2-10 op het rooster. Die dienst – waarin twee theologiestudenten uit India en Indonesië te gast waren – is terug te kijken (!) op Kerkomroep.

Ik weet niet hoe u dat beoordeeld, maar ik vind het niet erg fraai wat David hier doet. Onze Nieuwe Bijbelvertaling kan dan wel nogal luchtig boven onze lezing zetten ‘David ontkomt met behulp van Achimelech’, maar dat is niet wat er gebeurd. Achimelech wordt door David bedrogen. David liegt. Eerst over een geheime missie van de koning, wat helemaal niet waar is, David is op de vlucht voor Saul. En vervolgens over mannen die elders op hem zouden wachten, terwijl David hier nog moederziel alleen onderweg is. En ook bij David gaat het zoals dat gaat als je eenmaal begonnen bent met liegen, hij raakt steeds verder verstrikt in het web. Hij fantaseert een heel verhaal over zijn zogenaamde mannen om maar aanspraak te kunnen maken op dat geheiligde brood.

Categorieën
Preek

David (deel 2)

Ook vandaag preekte ik over David, nu n.a.v. 1 Samuël 19:10-17. We lezen daar hoe David vlucht voor Saul en daarbij wordt geholpen door zijn (eerste) vrouw Michal, de dochter van Saul. In de preek vertel ik haar verhaal

Mijn naam is Michal. Ja, ik hield van hem. Ik heb altijd van hem gehouden. Ik ben de enige vrouw in de Bijbel waarvan gezegd wordt dat ze van een man hield. De enige! Ik hield van hem. O ja.

Categorieën
Preek

David (deel 1)

De komende tijd staan er lezingen over David op het leesrooster. Vandaag maken we kennis met David in 1 Samuël 16. Hieronder de preek die ik daarover hield.

Hoe wordt een mens wie hij is? Wie bepaalt wie wij zijn? Wat maakt mij tot wie ik ben? Zijn het de omstandigheden? De samenleving? De politiek? De tijd waarin je leeft, is van grote invloed op wie wij zijn.

Categorieën
Preek

Van Babel naar Jeruzalem – een Bijbelse stedentrip

Het thema van de gezamenlijke zomerse vieringen op het Barendrechtse dorp is dit jaar ‘steden in de Bijbel’. Ik mocht vanmorgen beginnen. 

Het thema voor onze gezamenlijke zomerse vieringen is dit jaar ‘Van Babel tot Jeruzalem, een Bijbelse stedentrip’. In de preken bezoeken we Bijbelse steden. Als predikanten van de Protestantse Gemeente Barendrecht treden we op als reisleiders. We zullen onder andere nog komen in Rome, in Antiochië, in Nazareth. Steden genoeg in de Bijbel.

Categorieën
Preek

Moet dan nou?

Vandaag ging de preek over Lucas 8:26-39, de genezing van een bezetene, een mens zo vol dat hij zichzelf kwijt is geraakt. Iets wat ons ook kan overkomen.

Laten we bij het eind beginnen. Die varkens, die verdrinken. En Jezus lijkt dat wel goed te vinden. Dat is toch wel vreemd, nietwaar? Ik heb dit verhaal voorgelegd aan een paar mensen van de Jeugdkerk. De een appte diplomatiek dat ze het ‘erg onwaarschijnlijk’ vond. Een ander mailde dat je na zo’n verhaal op zijn minst een collecte voor de dierenbescherming moet houden.

Categorieën
Preek

Op Pinksteren gaat de preek over de heilige Geest. We lazen Johannes 20:19-23 en ontdekten een verrassende kant van het Pinksterverhaal.

Bij Johannes loopt het anders dan wij vanuit de andere evangeliën en vanuit het kerkelijk jaar verwachten. Pinksteren vindt niet plaats tien dagen na Jezus’ hemelvaart en veertig na zijn opstanding, maar Pasen en Pinksteren vallen op één dag. Op de avond van die eerste dag van de week – dat is dus de dag van zijn opstanding – staat Jezus in hun midden, wenst hen vrede en blaast op hen en zegt: ‘Ontvang de heilige Geest.’ Het is meteen na Pasen ook Pinksteren.