Categorieën
Preek

Eenheid

Vandaag werd ik (eindelijk) officieel verbonden aan de Hervormde Gemeente Woerden. Ik preekte over eenheid en we lazen Efeziërs 4 vers 1 tot en met 6.

Categorieën
Preek

Afscheid van Barendrecht

Zondag 12 juli nam ik afscheid van de Dorpskerkgemeente in Barendrecht. De preek die ik hield ging over Matteüs 13:1-9,18-23. De gelijkenis van de zaaier biedt de mogelijkheid om stil te staan bij de vraag wat ruim zes jaar predikantschap in Barendrecht heeft opgeleverd. Is mijn woord bij u in goede aarde gevallen? Heeft het […]

Categorieën
Preek

‘Komt allen…’

Vandaag preekte ik (voor het laatst) in Carnisse Haven, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Barendrecht in Carnisselande, onze VINEX. Het ging over een heel bekende Bijbeltekst, Matteüs 11:28. We lazen Matteüs 11:25-30. Het kan verkeren. Vorige week een lezing uit Matteüs vol weerbarstigheid, vandaag uit het zelfde evangelie een totaal tegenovergestelde lezing. Waar collega […]

Categorieën
Preek

Vrede of een zwaard

Vanmorgen preekte ik over het slot van de Uitzendingsrede uit het Evangelie volgens Matteüs (10:34-43). Voorwaar geen makkelijk gedeelte. De preek zet dan ook in bij vervreemding. Wat wordt en veel overhoopgehaald in onze Schriftlezing… Het zijn maar negen verzen, maar het valt voorwaar niet mee. Jezus die het zwaard komt brengen op de aarde, […]

Categorieën
Preek

Erkennen of verloochenen

Vanmorgen stond Matteüs 10:16-33 op het rooster. Ik preekte over de laatste twee verzen. De tekst voor de preek is vanmorgen Matteüs 10:32-33, waar Jezus zegt: ‘Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen […]

Categorieën
Preek

‘Jezus van Nazareth verovert de wereld’

Vandaag preekte ik over Matteüs 9:35-10:15. Ik leg in de preek een link tussen dat gedeelte, het EO-programma Jezus van Nazareth verovert de wereld en het leven als christen in de 21e-eeuw.

Categorieën
Preek

Exodus 24 en Pinksteren

Tijdens de Paastijd (die loopt van Aswoensdag tot en met Pinksteren) stonden er lezingen uit Exodus op het oecumenisch leesrooster. Vandaag voor het laatst, Exodus 24. In mijn preek ga ik in op de vraag wat dit hoofdstuk met Pinksteren te maken heeft.

Categorieën
Preek

Het volk van God

Deze zondag preekte ik in de Dorpskerk in Barendrecht over Exodus 19 waarin we horen dat het volk Israël drie maanden na de uittocht God ontmoet bij de berg Sinaï. “Het voelt vreemd, op een bijna lege Dam, maar ik weet dat u, dat jij deze herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan…”

Categorieën
Preek

Voor, met en zonder God

Hieronder de tekst van de preek die ik op deze Goede Vrijdag hield. We hebben zojuist de Johannes Passie gelezen. Twee hoofdstukken van het evangelie waarin het einde van Jezus wordt beschreven. Ik moest terugdenken aan het vorige grote feest wat we vierden, Kerst. Hoe de kerken toen vol zaten. Hoe Corona alleen iets was […]

Categorieën
Preek

De tiende plaag

Op deze Palmzondag ging ik voor in Carnisse Haven. Er was weer haast niemand in de kerk, maar via kerkomroep.nl werd de dienst uitgezonden. We lazen opnieuw uit Exodus, nu hoofdstuk 11.