Hemelvaart…

Ook in de Protestantse Gemeente Barendrecht is Hemelvaart het stiefkindje van de christelijke feesten. De dienst die op deze dag wordt gehouden wordt niet druk bezocht. Ik mocht dit jaar voorgaan. Ik besloot dicht bij mijzelf te blijven en naar Jezus’ Hemelvaart te kijken vanuit wat ik hoorde en beleefde tijdens een recent verblijf in Taizé.

Vorige week was ik te gast bij de gemeenschap van Taizé. En met mij honderden anderen uit alle delen van de wereld. De gemeenschap van Taizé bestaat uit ongeveer honderd broeders die op die heuvel in het Franse Bourgondië een leven van eenvoud en gebed leiden, én die er aardigheid in hebben – al decennialang – jonge en iets minder jonge mensen te ontvangen om met hen te zoeken naar de betekenis van het christelijk geloof. Lees verder

Advertenties

“Godenzonen”

Afgelopen zondag lazen we tijdens de dienst in de Bethelkerk te Barendrecht Genesis 6:1-4 en Johannes 10:11-16. Ik hield daarbij onderstaande preek.

Het is een vreemd stukje, dat begin van Genesis 6. ‘De zonen van de goden.’ Het staat er echt. De zonen van de goden. Dan denk je dat je wel ongeveer weet wat er in de eerste hoofdstukken van de Bijbel staat. Lees verder

Kain (en Abel)

In de Dorpskerk van Barendrecht lezen we tijdens de kerkdiensten van Pasen tot Pinksteren uit Genesis 1-11. Daarom voor zondag 15 april een preek over Kain (en Abel). Gelezen werd Genesis 4:1-16 en Johannes 21:15-24.

Ik heb altijd gedacht dat Genesis 4 gaat over Kain en Abel. De twee zonen van Adam en Eva die model staan voor twee manieren van mens-zijn. Kain staat model voor de op zichzelf gerichte mens: het offer dat hij brengt is plichtmatig, hij slaat God waarschuwing in de wind, hij doodt zijn broer en zegt dat: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Ja, dan ben je ver heen. Lees verder

Angst klopte op de deur…

Onderstaande preek hield ik op 8 april in mijn vorige gemeente, Alkmaar-Noord. Gelezen werd Genesis 3. De rest van de liturgie is te vinden op de zondagsbrief.

‘Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.’ Zo eindigt een preek van Martin Luther King die afgelopen week in Trouw stond. ‘Angst klopte op de deur. Geloof deed open. Er was niemand.’ De preek van King gaat over angst en over hoe je angst kunt overwinnen. Lees verder

Zijn wil is wet

 

Onderstaande preek hield ik vandaag in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen werd Exodus 20:1-17, Romeinen 7:14-25 en Johannes 2:13-22.

‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.’ ‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ Meestal slaan we de lezing uit de nieuwtestamentische brieven over. Maar vandaag niet. Vandaag hebben we die lezing nodig. Lees verder