Pasen: een nieuwe schepping

In Barendrecht lezen we – net als in andere kerken die het gemeenschappelijk leesrooster volgen – tussen Pasen en Pinksteren uit Genesis 1 tot en met 11. Mijn Paaspreek ging dus behalve over Johannes 20 ook over Genesis 2.

Nu wij deze Paasmorgen behalve het Paasevangelie ook Genesis 2 horen, blijkt heel duidelijk dat het Paasverhaal een scheppingsverhaal is. Lees verder

Advertenties

Zijn wil is wet

 

Onderstaande preek hield ik vandaag in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen werd Exodus 20:1-17, Romeinen 7:14-25 en Johannes 2:13-22.

‘Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.’ ‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ Meestal slaan we de lezing uit de nieuwtestamentische brieven over. Maar vandaag niet. Vandaag hebben we die lezing nodig. Lees verder

Geinig detail?!

Deze preek hield ik in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 1:29-39.

Het is met Jezus in Kafarnaüm – om met de woorden van collega Romkes te spreken – ‘onze dienst hier is ten einde, onze dienst in de wereld is al begonnen’. Jezus is de synagoge nog niet uit, of Hij gaat een huis binnen. Op de koffie bij twee van zijn leerlingen, de ex-vissers en broers Simon en Andreas. Na het hoge woord van God voor mensen, is er net als bij ons de behoefte aan smalltalk, praatje pot. Het een hoort bij het ander. Kerk en wereld lopen zo in elkaar over. Lees verder

Daar staan we dan…

Deze preek hield ik in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 1:1-14

Het is stil in de straten van Jeruzalem. Stoffig en verlaten ligt de stad erbij. De wind speelt met een oude krant. De huizen zijn leeg, de vuile vaat staat nog op de tafel, en waar het vuur brandde ligt alleen een hoopje as. Er is hier niemand. Het voelt even onwerkelijk als naargeestig. En niet alleen Jeruzalem is uitgestorven. Ook buiten de stad is niemand. Niemand op de wegen, niemand in de dorpen. Waar is iedereen? Lees verder

Ontkennen of klagen

Dit is de preek die ik op Oudjaarsdag hield in de Dorpskerk te Barendrecht.

Toen ik afgelopen week nadacht over deze dienst zocht ik eerst maar eens een paar dingen op om in de stemming te komen. Wat waren de trending zoekopdachten bij Google? 1. Anne Faber 2. Stemwijzer 3. Patricia Paay 4. Abdelhak Nouri 5. Staatsloterij Oudejaarstrekking. Vijf zoekopdrachten waarmee de tragiek, de verwarring en de platheid van weer een jaar zijn geschetst. Lees verder