Categorieën
Palestina-Israël Preek

Keizer Augustus

Deze preek hield ik in de Kerstnachtdienst op 24 december 2017 in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Titus 2:11-14 en natuurlijk Lucas 2:1-20. ‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Trump, dat geheel Jeruzalem erkend moest worden als hoofdstad van het rijk. Deze erkenning vond plaats toen […]

Categorieën
Palestina-Israël Theologie

Uitverkoren?

Voor het vak Bijbelse theologie moest ik ooit een dik boek van de Amerikaanse oudtestamenticus Walter Brueggemann lezen. Ik raakte onder de indruk van de kennis en het inzicht dat Brueggemann in dat boek tentoonspreid. Ik beschouw hem als één van mijn theologische helden. En ik ben zeker niet de enige.