Categorieën
Preek

Onderstaande preek hield ik op zondag 7 mei in Carnisse Haven. Deze zondag heet Jubilate – juich! – en gelezen werden Jesaja 40:26-31, 1 Petrus 2:11-20 en Johannes 16:16-23a. Afgelopen week was het weer 4 en 5 mei. We herdachten alle oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en we vierden de Bevrijding en […]

Categorieën
Preek

Paaspreek

Zoals aangekondigd, de Paaspreek over ‘de tuin’. We lazen Johannes 20:1-18. Wat daar gebeurt tussen Jezus en Maria Magdalena vind ik elk jaar weer ontroerend. Ik kan het niet lezen zonder tranen weg te slikken. De radeloosheid van Maria’s verdriet, ze ziet het letterlijk niet meer zitten. Het lege graf, haar vriend Jezus niet alleen […]

Categorieën
Kerk Persoonlijk

De tuin; een Paascolumn

Onderstaande column verscheen als Paasgroet van Powergarden Harmelen op de website van Urootz in Harmelen. Eén van de initiatiefnemers van Powergarden is Pieter Wondergem. Ik ken hem vanuit de tijd dat hij gemeentelid was in Barendrecht. De column werk ik verder uit in de Paaspreek. Wat is er gewoner dan een tuin? Nederland is het land […]

Categorieën
Preek

Dilemma’s

Hieronder de tekst van mijn preek op Palmzondag. We lazen de lezingen zoals aangegeven op het Luthers leesrooster: Exodus 15:27-16:7, Filippenzen 2:5-11 en Johannes 12:12-24. Zal ik er wat van zeggen, of zal ik het laten gaan? Leg ik het nog een keer uit, of vertrouw ik er op dat ze er zelf achter komt? Zal […]

Categorieën
Theologie

Een vuurrode SGP-er

Onderstaand artikel verscheen in In de Waagschaal, jaargang 46, nummer 4 (april 2017). Ik schreef het artikel op verzoek om een korte reflectie te schrijven naar aanleiding van een conferentie. De opkomst van het rechtse populisme heeft als bijwerking dat de kerk zich opnieuw bezint op politieke vragen. Er wordt immers door verschillende rechtse populisten […]

Categorieën
Preek

Als God je tegenzit..

Hieronder de tekst van de preek van afgelopen zondag. De lezingen waren Exodus 14:15-31, Hebreeën 9:11-15 en Johannes 8:48-59. Wat doe je als het je tegen zit? Dat is de vraag van deze preek. Hoe ga je om met teleurstellingen? Mensen reageren heel verschillend. Je kunt er ook niet zo veel aan doen of je op de […]

Categorieën
Preek

In-uit

Dit is de tekst die ik voor me had toen ik vanmorgen preekte in de Dorpskerk in Barendrecht. Gelezen werd Exodus 34:1-10 en Lukas 11:14-28. De zondagsbrief is hier te vinden. ‘Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in.’ Het zijn dramatische woorden die Jezus spreekt. Innerlijke verdeeldheid leidt […]

Categorieën
Preek

Internationale vrouwendag

Lees hieronder de preek die ik vanmorgen hield in de Dorpskerk in Barendrecht. Op het rooster stond een lezing uit Matteüs 15:21-28. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters… en broeders, Op deze zondag na Internationale Vrouwendag ontmoeten wij een bijzondere vrouw. Een vrouw die ons voorgaat in geloof. Een vrouw om op een voetstuk […]

Categorieën
Preek

Naar binnen kijken

Lees hieronder de preek die ik op zondag 5 maart hield in de Dorpskerk in Barendrecht. Gelezen was Jesaja 58:1-9 en Matteüs 4:1-11. De Psalm van de zondag was Psalm 91. Hoe zou Donald Trump preken over de verzoeking in de woestijn? ‘Verzoeking, ja, daar weet ik alles van. Als er iemand verzocht wordt, dan ben […]

Categorieën
Theologie

Karl Barth (1886-1968)

De Zwitser Karl Barth is de belangrijkste protestantse theoloog van de 20e eeuw. In 2019 is het honderd jaar geleden dat hij als theoloog bekend raakte. In dat jaar verscheen namelijk zijn eerste commentaar op de Brief aan de Romeinen en zijn bekende toespraak in Tambach ‘De christen in de maatschappij’. Daarom is 2019 uitgeroepen tot Karl-Barth-jaar. […]