Categorieën
Preek

Het is zo stil in mij

Deze preek hield ik op de tweede zondag in de Veertigdagentijd (25 februari) in de Dorpskerk te Barendrecht. Gelezen was o.a. Marcus 9:2-10.

‘Hij is zo stil.’ Toen ik afgelopen week tijdens het Bijbeluurtje voor senioren de Evangelielezing die wij zojuist gehoord hebben besprak en ik vroeg of er iets was wat de deelnemers opviel, zei één van hen: ‘Jezus, Hij is zo stil.’

En ze heeft gelijk. Het was mij nog niet eens zo opgevallen, maar Jezus zegt inderdaad niets daar op die berg. Er klinken wel allerlei stemmen, maar Jezus hoor je niet, of nauwelijks. Mozes en Elia spreken met Jezus. Ze praten op Hem in. En we horen Petrus, die hoewel hij niet weet wat hij moet zeggen, toch maar iets zegt. En we horen zelfs een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’ Maar Jezus zegt niets.

Alleen als ze de berg afgaan zegt Hij iets, maar ook dat wordt alleen in indirecte rede meegedeeld. ‘Hij zei tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien…’

‘Hij is zo stil.’ Jezus is daar op de berg het stralende én stille middelpunt van de gebeurtenissen. Het is allemaal nogal wat. Mozes en Elia, staan voor de Thora en de Profeten, voor héél de geschiedenis van God met Israël. Mozes is degene die de Thora, Gods leefregels en Zijn verbond, namens het volk ontvangt. Het beslissende moment in Israëls bestaan. En Elia is degene die die Thora hooghoudt in Israëls duisterste dagen. Als Achab en Isebel weliswaar zorgen voor welvaart, maar het aantal Godsgetrouwen tot een minimum is gedaald.

Mozes gaat de berg Sinaï op waar God zijn wil openbaart na machtige natuurverschijnselen. Elia ontmoet God op diezelfde berg als na storm, aardbeving en vuur het suizen van een zachte stilte zich laat horen.

‘Hij is zo stil.’ Jezus laat het allemaal in volkomen stilte over zich heenkomen. ‘Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.’

In de reactie van Petrus zie ik ons onvermogen om het met die stilte van Christus uit te houden. Zijn stilte staat ons niet aan. Wij hebben liever wat afleiding. Geluiden om ons heen. Onze wereld is vol lawaai. En we organiseren onze eigen ruis. Alles om de stilte maar niet te horen.

En natuurlijk, we bedoelen het goed. Petrus bedoelt het ook goed. Hij wil het moment van intimiteit tussen Jezus en de hoeders van de Thora vasthouden. Het moet zo blijven als het nu is. Wij mensen bouwen onze tenten, onze huizen, onze kappellen en kathedralen. Alles om het nu vast te houden, om de geschiedenis af te remmen, om te mogen blijven in wat is, in wat wij denken dat voor altijd waar zal zijn.

Petrus’ woorden, onze woorden worden genegeerd. Christus zwijgt. De stilte houdt aan. En in die stilte klinkt dan de stem uit de hemel. God zelf spreekt. ‘Dit is mijn geliefde zoon.’ Zo had God ook al gesproken bij Jezus’ doop. Toen zei God het tegen Jezus zelf: ‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’ Hier klinkt het richting de leerlingen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’

Wij zijn met die drie leerlingen mee de berg op geklommen. Wij horen even bij die intieme kring van leerlingen. En wij krijgen te horen: ‘Luister naar hem!’ En wat horen wij dus als wij luisteren? Stilte!

De Veertigdagentijd is een tijd om de stilte te laten spreken. Om allerlei stemmen in ons tot zwijgen te laten komen. Boze stemmen, verongelijkte stemmen, hatelijke stemmen, bezorgde stemmen. Het kan daarom nodig zijn sommige concrete stemmen het zwijgen op te leggen: minder televisie, minder krant, minder facebook. Minder prikkels die je leven wel vullen, maar ze vullen je met leegte. Vasten kan ook te maken hebben met het bewust minderen in geluid. Minder ruis toelaten. Minder ruis veroorzaken. Het kan ook zijn dat we een ander de stilte wat meer zouden mogen gunnen.

Wie luistert naar Christus hoort stilte. Een stilte die het uithoudt bij het lijden. Een stilte die niet wegvlucht voor wat onvermijdelijk is, hoe moeilijk ook.

Voorafgaand aan de verheerlijking op de berg heeft Jezus wel degelijk gesproken. En als Hij van de berg af is, zal Hij weer spreken. Jezus spreekt dan over zijn lijden. Over zijn dood en opstanding. Dat is wat hier aan de orde is. Dat is wat Hem stil maakt. Het is de weg die zich aftekent, de weg door de diepte.

Mozes en Elia praten op Jezus in. Dat lijden is de vervulling van Gods geschiedenis met zijn volk. Het is zijn wil dat jij geheel beschikbaar bent om die geschiedenis op je te nemen en opnieuw en voor het eerst echt tot zijn bestemming te laten komen. Ga toch in volkomen vertrouwen, zeggen Mozes en Elia. Zelfs als het moet gaan tot in de stilte van dood en graf. Het is in die stilte dat God spreken kan. Als het helemaal stil is geworden, dan kan altijd God nog spreken.

Als wij naar Christus willen luisteren, zoals de stem uit de hemel ons gebiedt, dan zullen we moeten luisteren naar Christus’ zwijgen. Als wij de stilte in ons leven vinden, dan kunnen we met Hem verbonden zijn. Zoals Hij daar staat, in het oog van de storm. Om Hem heen zoveel lawaai en rumoer, zoveel haat en nijd. Wij staan daar naast Hem en kijken er in stilte naar. In de stilte ontmoeten we zijn blik. Wij kijken in ogen die alles hebben gezien. Die alles doorzien. Die alles weten. Ogen die het begrijpen: dwars door de diepte, het is onvermijdelijk. Wij staan daarin naast Hem. Wij hebben het afgeleerd snel te oordelen of te komen met oplossingen. Wij hebben geleerd onze onbenullige ideeën voor ons te houden. Wij luisteren naar de stilte.

Net zo lang tot God spreekt. Want alleen God kan spreken. Praten kan iedereen. Echt stil worden, zo stil dat God aan het Woord komt, dat is waar het op aan komt. ‘Hij is zo stil.’ Godzijdank.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s