Categorieën
Preek

Loofhuttenfeest!

Vandaag preekte ik in mijn vorige gemeente, de Dorpskerkgemeente in Barendrecht. We lazen Zacharia 14:1-11,16 en Johannes 7:32-39. Het Loofhuttenfeest speelt een belangrijke rol in deze lezingen en dus ook in de preek. Vanaf komende dinsdag vieren wereldwijd joden het Loofhuttenfeest. Het is het enige grote Joodse feest wat christenen niet op één of andere […]

Categorieën
Preek

Een memo van Jesaja

Hieronder de tekst van de inleiding op de dienst en de preek die ik hield in de Petruskerk te Woerden. Inleiding op de dienst Op 20 juni preekte ik over het leven van de eerste christenen naar aanleiding van wat er staat in Handelingen 4:32: ‘De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig […]

Categorieën
Preek

‘Rond de tafel’

Ons jaarthema en dus ook ons thema voor de Startzondag is ‘Rond de tafel’. Ik hield onderstaande preek over dat thema. Rond de tafel. Als mensen rond de tafel gaan dan gebeurt er wat. We kennen de foto’s van vredesonderhandelingen waarbij de strijdende partijen allebei aan een kant van de tafel zitten en proberen nu […]

Categorieën
Preek

Een verborgen Heer

Vandaag preekte ik over Johannes 7:1-24. We ontmoeten Jezus op het Loofhuttenfeest in de tempel in Jeruzalem. Hij gaat daar ‘in het geheim’ naar toe (vers 10). In de preek leg ik een verband tussen het Loofhuttenfeest en Jezus’ verborgenheid. Kunnen wij leven met een verborgen Christus? Kunnen wij leven met een verborgen Heer? Dat […]

Categorieën
Preek

Wie anders?

Vanmorgen preekte ik in onze Woerdense Petruskerk over woorden van Petrus. Ze stonde in de Schriftlezing Johannes 6:60-71. ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.’ (vers 68) Een tekst met twee gezichten. Laten we om te beginnen vaststellen dat deze tekst iets heel moois in zich heeft. De […]

Categorieën
Preek

Tenslotte… de kerk

Deze preek hield ik vanmorgen in de Petruskerk. We lazen Handelingen 11:19-30. De afgelopen 6 zondagen ging het in de preek over de kerk. Laten we de balans eens opmaken. Waar gingen die zes preken over? Wat hebben we over de kerk gehoord?

Categorieën
Preek

De boodschap

Vandaag preekte ik opnieuw over de kerk. We lazen Handelingen 17:16-33 en het thema van mijn preek was ‘de boodschap van de kerk. Vandaag gaat het over ‘de boodschap van de kerk’. Wat heeft de kerk als ze naar buiten treedt, te zeggen? 

Categorieën
Preek

Held

Vandaag preekte ik opnieuw over Handelingen. Nu hoofdstuk 5:17-42. Tijdens de dienst namen een paar kinderen van de gemeente afscheid van de kindernevendienst. Ik heb geprobeerd mijn preek zo te houden dat zij hem konden volgen. Het thema van de preek is vanmorgen ‘Hoe word ik een held?’ Hebben jullie helden? Wie vind jij een […]

Categorieën
Preek

Alles is van…

Dit is de preek die ik vanmorgen hield in de Petruskerk in Woerden. De Schriftlezing was Handelingen 4:32-5:11 Een paar weken geleden las ik een boek wat veel indruk op mij maakte. Ik heb dat al gedeeld met de jongeren die belijdeniscatechese volgen en ik wil het in deze preek ook aan u vertellen. Het […]

Categorieën
Preek

Vier dingen

Vandaag preekte ik in mijn serie over de kerk over Handelingen 2:42-47. Het ging vooral over het eerste vers. ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.’ We vragen deze weken telkens: wat zegt deze lezing uit Handelingen over de […]